More

  pppiiikk

  308 episodes

  เอสเอ็มอีไทยวอนรัฐ”หยุดเลือด”เร่งเติมสภาพคล่องด่วน

  The Reporters 101 Radioดำเนินรายการโดย  : คุณนภา ศรประสิทธิ์กับคุณกาญจนา ปลื้มจิตต์วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563

  เจ้าสัวซีพีแนะไทยควรเปิดรับคนดีและเก่งเป็นพลเมืองประเทศ

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพฤหัสบดี ที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประเด็น  : วิเคราะห์แนวคิดเจ้าสัวซีพี คุณธนินท์ เจียรวนนท์

  วัคซีนวัณโรคและความร้อนอาจทำไทยติดโควิดน้อย

  รายการสนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ  : ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์   ตำแหน่ง   : รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

  “ตามหาความจริง” New Normal ของคณะก้าวหน้า

  รายการสนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง   ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ถ้า “ทรัมป์” ติดโควิด? ใครจะเป็นประธานาธิบดีแทน

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ :  คุณบุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์ คอลัมนิสต์ข่าวต่างประเทศ