More

  pppiiikk

  838 episodes

  วิทยาศาสตร์น่ารู้กับ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน และ คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ อ.เจษฎา แนะการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันไม่ทำให้ก่อมะเร็ง เพราะ เป็นการใช้ลมร้อนเป่ารอบอาหารให้สุกและกรอบ ซึ่งดีกว่าทอดในน้ำมันอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีข้อเสีย คือ ทำให้คนหันมากินของทอดมากขึ้น

  ข่าวสุขภาพ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ* สัมภาษณ์ : ทพญ.วารี เต็มคุณธรรม ตำแหน่ง  : ศูนย์ทันตกรรม รพ.หัวเฉียว ประเด็น   :  ข่าวสุขภาพ

  การอุดฟัน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ

  * ช่วงคลินิกสุขภาพ* สัมภาษณ์ : ทพญ.วารี เต็มคุณธรรม ตำแหน่ง  : ศูนย์ทันตกรรม รพ.หัวเฉียว ประเด็น   :  การอุดฟัน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องใส่ใจ

  ปชป. ผุดโครงการ “เราทําได้ We can do it” ทําถุงยังชีพชุมชน

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ นําทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป ผุดโครงการ “เราทําได้ We can do it” ทําถุงยังชีพชุมชน เพื่อสนับสนุนทั้งวิสาหกิจชุมชนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมตั้งเป้าเฟสแรกช่วย 10,000 ครัวเรือน

  คนติดหวยเลิกอย่างไรให้เป็นเงินออม

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณธนาทร คล่องการเขียนวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :  คุณประนอม แก้วประดับ คนสู้หวยต้นแบบ จ.สระบุรี เจ้าของเรื่อง"ได้ไม่คุ้มเสีย..ออมแล้วดี"