More

    ส.ส.พท.ยื่นศาลแพ่งให้ระงับการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็น พ.ร.ก.ที่ไม่ชอบด้วยกม.

    รายการ 101 องศาข่าว
    คุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากร
    วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

    คุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.เพื่อไทย ยื่นศาลแพ่งให้ระงับการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้เป็น พ.ร.ก.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชี้หากศาลสั่งโมฆะ ทุกความผิดจะต้องถูกยกเลิก

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ