More

  นักวิชาการมองม็อบเกิดจากสงครามชุดความคิด

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

  ตำแหน่ง  : นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือง

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ