More

  เติมพลังฟื้นชีวิตให้เอสเอ็มอี

  รายการ Money Makeover     
  ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณธนาทร คล่องการเขียน
  วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร

  ผู้จัดการใหญ่บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจก. (เครดิตบูโร).

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ