More

  ส.ส.ประชาธิปัตย์แจงโครงการสร้างถนนเลี้ยบอ่าวไทยลงใต้ เน้นแก้ปัญหาการขนส่งที่มีเส้นทางเดียวลงสู่ภาคใต้ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโต

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ

  วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ