More

  เบรก 2 : สัมภาษณ์คุณสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูตไทยประจำซาอุดิอาระเบีย

  รายการ “คุยกับตัวจริง” กับ นารากร ติยายน
  วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม 2563

  เบรก 2

  -สัมภาษณ์ : คุณสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูตไทยประจำซาอุดิอาระเบีย
  “ทีมไทยแลนด์ประสานความช่วยเหลือพาคนไทยในต่างประเทศกลับบ้าน”

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ