More

  เบรกที่ 1 :คุณ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ – เสนอรัฐบาลเร่งเยียวยาเกษตรกร

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์
  คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ

  วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์: คุณ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
  ตำแหน่ง : รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
  ประเด็น :เสนอรัฐบาลเร่งเยียวยาเกษตรกร เพราะประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาโควิด-19

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ